porodicna tradicija - slika - quest dnk test

Porodična tradicija

Blizi nam se Uskrs, veliki verski praznik, koji okuplja porodicu. Porodična tradicija je nešto što se iz godine u godinu stvara, jačajući porodično učešće. Tradicije pomažu u jačanju porodičnih veza. Utvrđeni rituali pomažu članovima porodice da veruju jedni drugima. Tradicije porodicama pružaju određeno vreme za interakciju, kao i za prenošenje kulturnog, socijalnog ili verskog nasleđa…