Kućni DNK Test Porekla

QUEST® DNK Test

poreklo-kucni dnk test porekla

Kućni DNK Test Porekla

QUEST® DNK Test

Vaše poreklo je zapisano u DNK!

10 nedelja do rezultata*

QUEST® DNK test porekla

Gde su koreni mog porodičnog stabla? Odakle sam zaista? Odgovore na ova pitanja možete dobiti otključavanjem riznice informacija sačuvanih u Vašoj DNK. 

Koristeći najnoviju i jedinstvenu tehnologiju i algoritam za obradu genetičkih podataka QUEST® DNK test porekla pomoći će da bolje upoznate svoje korene i da dublje razumete veze u jedinstvenoj porodičnoj istoriji. Mesta koja su Vaši preci nazivali domom mogu se otkriti prateći puteve Vaših gena kroz istoriju. 

Kako se utvrđuje DNK poreklo?

Quest DNK test porekla je razvijen od strane vodećih populacionih genetičara sa engleskog Univerziteta u Šefildu i pruža biogeografske informacije o genealoškom nasleđu. Princip testa zasnovan je analizi preko 80.000 autozomnih DNK markera (genskih markera) koji se upoređuju sa referentnim populacijama i genskim fondovima (gen pool). Ovi opsežni podaci se dalje bioinformatički obrađuju kako bi algoritam dao najpreciznije dostupne biogeografske rezultate. Ovo je test predačkog porekla i omogućava vam da pratite svoju DNK unazad oko 1.000 godina ili više, do mesta na kojem je začet vaš jedinstveni DNK potpis, odnosno pečat.

Test koristi 41 globalni genski fond da bi odredio genski pečat vaše autozomne DNK. Zatim upoređuje vaš jedinstveni DNK pečat sa više od 1000 populacija širom sveta (za koje znamo da su duže vreme živele na istoj lokaciji) da bi se pronašlo mesto gde je nastao vaš lični DNK pečat. U nekim slučajevima test prati vašu DNK do nivoa sela ili grada, a u nekim to nije moguće, zavisno od same istorije mešanja vaših predaka. Na kraju se izračunavaju dve genske linije, prateći puteve migracije vaše DNK, sa tačkama koje pokazuju poslednja tri mesta na kojima je vaša DNK pretrpela značajne promene. Konačna tačka je i vremenski označena.

poreklo-kucni dnk test quest porekla

DNK Test POREKLA SADRŽI:

· Uputstvo za testiranje

· Brisevi za testiranje

· Koverta za slanje uzoraka

Šta je potrebno da bi se DNK Test Porekla sproveo?

Za testiranje je potrebno priložiti 4 brisa bukalne sluznice (unutrašnje strane obraza) prema uputstvu koje ćete dobiti u Quest setu.

Kako izgleda rezultat testa i koje je vreme izdavanja?

Rezultat Quest DNK testa porekla se dobija putem linka, u vidu interaktivnog online izveštaja, u vremenskom rasponu od 8-10 nedelja nakon što mi primimo vaš uzorak za testiranje.

Onlajn interaktivni izveštaj o poreklu uključuje

·  Interaktivnu mapu koja omogućava zumiranje predačkih GPS tačaka, otkrivajući gradove i mesta kada je to dostupno

·  PDF izveštaj koji se može preuzeti i deliti sa porodicom i prijateljima, a sadrži:

1. Mape tri glavna predačka porekla sa procentualnim udelom svakog u Vašoj DNK. To su genski fondovi ili zajednice koji su u najvećoj meri uticali na formiranje Vašeg genotipa.

2. Sveobuhvatan profil genskih fondova sa procentima u kojim su oni sadržani u Vašoj DNK

3. Detaljnu kartu koja ilustruje migracije po muškoj i ženskoj liniji, sa prikazom poslednje tri lokacije i periodima kada je porodični DNK pečat prolazio kroz veće promene. Mapu prate i priče o mogućim faktorima koji su na te promene mogli uticati u datim periodima. Kakve su bile prilike u tim krajevima, da li je naka masovna pojava mogla uticati na strukturu populacije i tako dalje

quest dnk test porekla

Ljudsko poreklo: od naše zajedničke istorije do vaše priče

Tokom istorije postavljana su pitanja ko smo i odakle dolazimo. Nekada smo svoje poreklo objašnjavali mitologijom i folklorom, ali sada koristimo modernu nauku da bismo na njih odgovorili. Genetika nam pomaže da ispričamo priču o svom poreklu od početka, kroz formiranje ljudskih genskih fondova do poslednjih 2000 godina istorije. Rezultati testa koje ste upravo dobili, zajedno sa sledećim informacijama, pomoći će Vam da razumete svoju ličnu priču, od zajedničke istorije svih ljudi do vaše jedinstvene porodične priče.

Test ispituje genski sastav vaše DNK – vaš DNK potpis – i upoređuje ga sa bazom podataka koja sadrži preko 10.000 drugih iz više od 1000 populacija sa određenih poznatih geografskih lokacija. Tako se identifikuje mesto gde je taj vaš DNK potpis ili pečat začet pre oko 1.000 godina, nekada i više.

Do sada smo identifikovali 41 genski fond (gen pool) širom sveta. Svaka ljudska populacija sastoji se od mešavine ovih genskih fondova. U dalekoj prošlosti pojedinačne migracije bile su retke, pa je do mešanja gena obično dolazilo kada su se velike grupe ljudi selile iz jednog područja u drugo, invazijom ili masovnim migracijama. Kako bi se dolazeći genski fond pomešao sa lokalnim, tako je nastajao novi genski potpis za celu populaciju.

QUEST test porekla pretpostavlja da je vaš DNK potpis jedinstven za vas, ali da deli mnoge karakteristike sa populacijama ili plemenima iz kojih potiče. Upoređivanjem vaše DNK sa mešavinama potpisa iz različitih populacija, Quest test može odrediti poreklo vaše DNK.

Algoritam obrađuje razlike ili genetičku „udaljenost“ između vaše DNK i populacija u našoj bazi podataka i pretvara ih u geografske udaljenosti. Zatim, poput satelitskog navigacionog sistema u kolima, koristi razdaljine za izračunavanje koordinata vašeg porekla DNK, što označava mesto gde se vaša DNK poslednji put promenila na nivou populacije, odnosno kada su se dve različite populacije susrele i stvorile vaš DNK potpis.

Koristeći sličnu metodu, QUEST test porekla zatim radi unazad kako bi pronašao još dve tačke i zacrtao put do mesta gde je vaša DNK pomešana. Ponavlja ovaj proračun za svaki element vaše roditeljske DNK. 

Vaš izveštaj predstavlja skup proporcija 41 genskog fonda koji pokriva čitav svet, kao i istoriju primarnih genskih fondova. Izveštaj takođe prikazuje geografsko poreklo vaše DNK, koja može biti država ili najbliži grad. Vaš DNK potpis nastao je kada su se dve različite grupe stanovništva pomešale i stvorile novi genski potpis – onaj koji ste na kraju nasledili.

Dobićete i mapu sa dve migracione putanje za svoju DNK – za mušku i žensku stranu vaše porodice – unazad sve do mesta odakle je potekla, a to može biti i pre 10 000 godina. Konačno, QUEST test porekla datira starost vašeg DNK potpisa prema vremenu kada je poslednji put pretrpeo značajne promene na nivou populacije.

Genski pul ili fond, koji se takođe naziva poreklom predaka, je kolektivni skup genetičkih informacija u određenom regionu gde su populacije imale ograničenu interakciju sa populacijama izvan grupe tokom oko 20 000 ili 60 000 godina. Do sada je širom sveta identifikovan 41 ljudski genski fond, s tim da se svaka ljudska populacija sastoji od mešavine nekoliko takvih genskih fondova. U dalekoj prošlosti do mešanja gena je obično dolazilo kada su se velike grupe ljudi selile iz jednog područja u drugo, usled invazije ili masovne migracije. Vaš personalizovani izveštaj prikazuje procenat DNK koji ste nasledili i pruža vam istoriju tri najzastupljenija genska fonda. 

Genski fondovi

Referentna populacija je definisani, reprezentativni uzorak pojedinaca tokom određenog vremenskog perioda koji se koristi za uspostavljanje normi za referentne opsege. QUEST i GPS Origins prilikom izračunavanja vaših rezultata koriste 1000+ referentnih populacija iz svoje baze podataka. Ovaj veliki broj referentnih populacija, dobijen iz javno referenciranih podataka, zajedno sa 41 genskim fondom pomaže u pružanju tačnosti vaših rezultata porekla.

 

Pogledajte referentne populacije

Test porekla ne izveštava geografsko poreklo pojedinih predaka, već geografsko poreklo vaše DNK. Možete biti sigurni da su neki od vaših predaka dolazili sa ovih mesta u navedenom periodu.

U slučaju da je jedan od vaših roditelja mešovitog porekla jer su vam baka i deda iz dva različita mesta (npr. Engleska i Grčka), migracione linije porekla za tog roditelja bi se mogle pratiti srednjim putevima migracije vaših baka i deka (npr. Mađarska ). Ovo bi se moglo otkriti kroz veći krug (veći radijus) oko zaustavne tačke, što odražava veću nesigurnost u ovom području. QUEST je priča o vašoj DNK, ne nužno i o ljudima. Vaša (i njihova) DNK možda zaista potiče iz regiona za koji niko ne pamti da je postojao.

QUEST uvek izveštava o rezultatima za dve loze, što bi približno trebalo da odgovara poreklu vaših roditelja. Test najbolji kod ljudi koji potiču sa najviše dva različita mesta; to jest, ljudi čiji su roditelji iz različitih mesta, ali sami nisu mešani. Za pretke koji su se više mešali, recimo, četiri bake i deke iz različitih mesta širom sveta, test će prikazati sredinu između četiri mesta. 

Sledeća generacija ovog DNK testa moći će da otkrije poreklo ljudi sa značajnije pomešanim genskim poreklima.

QUEST izveštava o rezultatima za dve loze (vaši roditelji) koji mogu ukazivati na vaše roditeljsko poreklo koje je nasledeno od bake i deke po majci i ocu, i njihovoj majci i ocu. Ako su vaši baba i deda mešovitog porekla, test identifikuje najdominantnije poreklo, a ono se može razlikovati među braćom i sestrama, jer su nasledili različiti genetički materijal od svakog roditelja.

Na primer, zamislite da vaši roditelji imaju smeđe oči i oči boje lešnika. Vi i vaša braća i sestre možete imati plave, zelene ili braon oči, jer je svako od vas nasledio različitu osobinu od svakog roditelja.

Dakle, koji je rezultat tačniji? Svi su tačni, jer svaki priča priču o različitim osobinama predaka iz vaše familije. Uprkos tome što potiču od istih roditelja, vaši i geni vaše braće i sestara mogu pokazati drugačiji put. Zato će kombinovanje tih rezultata stvoriti vašu kompletnu porodičnu priču. Jedina braća i/ili sestre sa istim rezultatom bili bi jednojajčani blizanci jer imaju identičnu DNK.

Test će vam reći odakle je vaša DNK i možda će vam pomoći da započnete pretragu kako biste pronašli svoju porodicu, ali ne i ko bi mogli biti vaši srodnici.

„Etnička grupa“ se smatra grupom sa zajedničkim karakteristikama kao što su kultura, jezik, religija i tradicija, a sebe vidi ili je doživljavaju kao posebnu zajednicu. Nije nužno genetičke prirode, a definicije određene etničke grupe mogu se razlikovati od mesta do mesta.

Ovaj DNK test porekla govori vam gde je začeta vaša DNK kombinacija. Tačnije je od vaše nacionalnosti i etničke pripadnosti, koja se odnosi na mnogo veću grupu ljudi koja može boraviti na više mesta. Gensko poreklo vam govori mnogo više o manjoj grupi pojedinaca koji su bili vaši preci.

Istraživački tim dr Erana Elhaika na Univerzitetu u Šefildu je razvio algoritam koji koristimo. On je razvio i  originalni algoritam objavljen u recenziranom radu u visoko cenjenom časopisu Nature Communications (Elhaik et al. 2014. Nature communication). U tom članku autori su pokazali da algoritam prati pojedince do njihove zemlje, ostrva i sela porekla. Tačnost testa je demonstrirana DNK potpisom starih Aškenazi Jevreja, nastalim pre nekih 1.500-2.000 godina (Das et al. 2016. Genome Biologi and Evolution).

Analiza se izvodi u laboratoriji DNA Diagnostic Center, sa sedištem u Americi, sa kojom kompanija MediGen d.o.o. ima ugovor o saradnji. Uzorci se do laboratorije otpremaju ovlašćenim kurirom uz adekvatnu prateću dokumentaciju, a u skladu sa važećim odredbama Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Kompanija DDC (DNA Diagnostic Center) garantuje da se rezultati neće nipodkojim uslovima davati ili prodavati trećim stranama, a da se uzorci uništavaju.

Iskustva naših korisnika